Blogger için Son Yazılar Eklentisi

Sitenizin sidebarın da veya herhangi bir yerinde yazdığınız son yazılarınızı göstermek için hazırlanmış kullanımı kolay kısa bir kod ile eklentimizi yüklüyoruz. Eklentinin ön izlemesi aşağıdadır.
Tasarım > Sayfa Öğeleri > HTML/Javascript Ekle ' diyoruz ve aşağıdaki kodumuzu ekliyoruz.

<script style="text/javascript">
function showrecentposts(json) {
for (var i = 0; i < numposts; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var posttitle = entry.title.$t;
var posturl;
if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
posturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
posttitle = posttitle.link(posturl);
var readmorelink = "(more)";
readmorelink = readmorelink.link(posturl);
var postdate = entry.published.$t;
var cdyear = postdate.substring(0,4);
var cdmonth = postdate.substring(5,7);
var cdday = postdate.substring(8,10);
var monthnames = new Array();
monthnames[1] = "Jan";
monthnames[2] = "Feb";
monthnames[3] = "Mar";
monthnames[4] = "Apr";
monthnames[5] = "May";
monthnames[6] = "Jun";
monthnames[7] = "Jul";
monthnames[8] = "Aug";
monthnames[9] = "Sep";
monthnames[10] = "Oct";
monthnames[11] = "Nov";
monthnames[12] = "Dec";
if ("content" in entry) {
var postcontent = entry.content.$t;}
else
if ("summary" in entry) {
var postcontent = entry.summary.$t;}
else var postcontent = "";
var re = /<\S[^>]*>/g; 
postcontent = postcontent.replace(re, "");
if (!standardstyling) document.write('<div class="bbrecpost">');
if (standardstyling) document.write('<br/>');
document.write(posttitle);
document.write('<br/>');
if (showpostdate == true) document.write(' - ' + monthnames[parseInt(cdmonth,10)] + ' ' + cdday);
if (!standardstyling) document.write('</div><div class="bbrecpostsum">');
if (showpostsummary == true) {
if (standardstyling) document.write('<br/>');
if (postcontent.length < numchars) {
if (standardstyling) document.write('<i>');
document.write(postcontent);
if (standardstyling) document.write('</i>');}
else {
if (standardstyling) document.write('<i>');
postcontent = postcontent.substring(0, numchars);
var quoteEnd = postcontent.lastIndexOf(" ");
postcontent = postcontent.substring(0,quoteEnd);
document.write(postcontent + '...' + readmorelink);
if (standardstyling) document.write('</i>');}
}
if (!standardstyling) document.write('</div>');
}
}

var numposts = 5;
var showpostdate = false;
var showpostsummary = false;
var numchars = 250;
var standardstyling = false;
</script>
<script src="http://www.ocabbaroglu.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts"></script>

Yukarıda kırmızı ile gösterdiğim yere kendi sitenizin adresini yazınız. Ayrıca görünmesini istenen konu sayısını " var numposts = 5 " bölümünden 5 sayısını arttırıp azaltabilirsiniz. İşlem Tamam Güle Güle Kullanın..
Blogger için Son Yazılar Eklentisi Blogger için Son Yazılar Eklentisi Reviewed by Oğuzhan Cabbaroğlu on 2/28/2012 Rating: 5

Hiç yorum yok

Image Link [https://lh3.googleusercontent.com/kXvOVaV2dIWC4gKWhzQhTK7KXwgYFcM_xkISmmlJH5MIYQ-nQogwFc1zAaKEpnqhaPEMJ1Vpn4SKbg=w1366-h768-rw-no] Author Name [Oğuzhan Cabbaroğlu] Author Description [Ozicab İnternet ve Tasarım Hizmetleri - Kurucu / Nam-ı Diğer Ozicab ] Facebook Username [ozicab] Twitter Username [ocabbaroglu] GPlus Username [107441494120937470968] Pinterest Username [ozicab] Instagram Username [ozicab]